Jump to content


HoMinHoMe

Member Since 18 Jul 2008
Offline Last Active Yesterday, 09:41 AM
-----

HominHome Shoutbox No Shouts

Guest (18 June 2014 - 08:25 AM) อวยพรกันได้ที่ http://www.hominhome...?showtopic=5860 อันล่าสุดภาษาต่างดาวไม่เอาน๊า เด๋วจะลบ
Guest (01 March 2015 - 01:39 AM) ประกาศของคุณ hominaholic ถือเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเรานะคะ ไม่ว่าจะกับฟิคเรื่องไหนก็ตาม อยากให้ทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยค่ะ
Guest (05 November 2015 - 01:59 PM) ห้องฟิคอัพเดตบทลงโทษของคนที่อ่านแล้วไม่คอมเม้นฟิคแล้วนะคะ
Guest (05 November 2015 - 01:59 PM) คืนนี้จะส่งเมลแจ้งข่าวถึงสมาชิกทุกคน แล้วจะเริ่มแบนกันแล้วค่ะ
Guest (05 November 2015 - 02:00 PM) แต่คงไม่ได้ลงโทษย้อนหลัง ทีมงานคงทำไม่ไหวค่ะ เยอะเกิน
Guest (05 November 2015 - 02:01 PM) นี่คงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนแต่งฟิคโฮมินน้อยลงทุกทีๆ ที่ผ่านมาเป็นความหละหลวมของ Hominhome เองค่ะ ต้องขออภัยคนแต่งทุกคน ยังไงก็อย่าทิ้งกันนะคะ คนอ่านดีๆ รออ่านอยู่น้า